موج سواری : هنر جنگیدن با دریاهای خروشان

موج سواری : هنر جنگیدن با دریاهای خروشان

موج سواری یا آنچه غربی ها Surfing می نامند، هنر جنگیدن با آب های خروشان و توانایی فرار از شدیدترین امواج دریا و حفظ جان در عین تقابل با مرگ است. برای این که اوج هیجان و خطر آن احساس شود باید در دریاهای مواج و توفانی به موج سواری پرداخت، زیرا قابلیت موج سازی آنها بسیار بیشتر از محیط های آبی کوچک است که اصلا هیجان و شتابی در چرخش آب های آن وجود ندارد.

 

مسابقه موج سواري در جزيره تاهيتي در اقيانوس آرام

مسابقه موج سواري در جزيره تاهيتي در اقيانوس آرام

ادامه مطلب